Pääsivu  /   Ajankohtaista  /   Liity verkkoon  /   Kaukolämmön hinnasto  /   Ota yhteyttä


LIITTYMISMAKSUT
Uudet kiinteistöt
Asiakas maksaa tehoon perustuvan liittymismaksun liittyessään Joutsan Lämpö Oy:n kaukolämpöverkkoon. Liittymismaksu on palautuskelpoinen veroton tuote (alv 0 %).Liittymismaksu määräytyy liittymistehon ja liittymisjohdon pituuden mukaan. Tilausteho määräytyy kiinteistön tarvitseman suurimman lämpötehon mukaan, joka määritellään yleensä mitoituslämpötilassa -29 asteessa Suomen rakentamismääräyskokoelman D5 mukaisesti. Liittymisjohdon pituuden 15 metriä ylittävä osuus korottaa liittymismaksua.Mikäli kaukolämpöliittymän todelliset rakennuskustannukset ovat liittymismaksua  suuremmat, varaa Joutsan Lämpö Oy lämmönmyyjänä oikeuden määritellä asiakaskohtaisen liittymismaksun.Tätä hinnastoa sovelletaan kaukolämpöalueella sijaitseviin kiinteistöihin.
Tilausteho P (kW) Liittymismaksu (€)
0-11 k*(400*P+ 90*L)
12-129 k*(4 050+86*P+110*L)
130-669 k*(8 350+54*P+140*L)
670-1299 k*(19 100+38*P+160*L)
1300 k*(25 800+33*P+180*L)

 

 

 

 

K  = 1,06  liittymismaksun tasokerroin
L  =   liitymisjohdon 15 metriä ylittävä osuus

Liittymisjohdon pituus mitataan lämmön myyjän ilmoittamaa liittymispaikkaa lähimpänä olevasta tontinrajasta liittymisjohtoreittiä pitkin sovittuun lämmönluovutuspaikkaan. Mittaus suoritetaan rakennusvalvonnan hyväksymistä rakennussuunnitelmista ja mittatarkkuutena pidetään yhtä (1) metriä pyöristettynä asiakkaan hyväksi.

Liittymismaksu sisältää kaukolämpöverkon liitosjohdon ja mittauskeskuksen rakentamisen lämmönjakohuoneeseen.

Vanhat kiinteistöt

Vanhoihin kiinteistöihin K- tasokerroin määritellään tapauskohtaisesti.

PERUS- JA ENERGIAMAKSUTPerusmaksu (sis. ALV:n)

Tilausvesivirta V
(m3/h)
Perusmaksu
(euroa/vuosi)
0 – 0,7 k * 741,71 * V
0,8 – 1,9 k * (47,09 + 682,84 * V)
2,0 – 7,9 k * (706,39 + 353,19 * V)
8,0 – k * (2119,17+176,60 * V)

 

 

 

 

k = kaukolämpölaitoksen kiinteiden kustannusten hinta- ja kulutustasosta johtuva kerroin = 2,47

Energiamaksut (ALV 0%)

36,35 * (0,7 * P + 0,3 * H/Ho) + alv     €/MWh

P = Käyttämiemme kiinteiden polttoaineiden hintakerroin 1.1.2009 on 1,222. Yhtiön hallitus päättää kulloisenkin voimassaolevan hintakertoimen suuruuden polttoaineiden hintakehityksen mukaan.

H = vähärikkisen raskaan polttoöljyn viimeinen tiedossa oleva verollinen RPHI hintaindeksi.

Ho = vähärikkisen raskaan polttoöljyn verollinen RPHI lähtöhintaindeksi = 172,00

Vähärikkisen raskaan polttoöljyn hintaindeksinä käytetään Tilastokeskuksen laatimaa Energiafoorumi ry:n julkaisemaa kolmen kuukauden verollista RPHI hintaindeksiä.

Hinta tarkistetaan 0,10 €/MWh tarkkuudella 1.1, 1.4 ja 1.10. Energiamaksua muutetaan, jos se poikkeaa voimassa olevasta enemmän kuin 2 prosenttia.

Valtiovallan lainsäädännöllisistä tai viranomaisten muista toimenpiteistä johtuvat lämmönmyyjän lämpölaitostoimintaan kohdistuvat verot, julkiset maksut ja velvoitteet, joita ei ole sopimusta tehtäessä otettu huomioon ja jotka eivät tule korvatuiksi hintasidonnaisuuksien perusteella, otetaan huomioon hintoja lisäävänä tai vähentävänä tekijänä vaikutuksensa mukaan.

Voimassaolevat energiamaksut:

Hinta 1.1.2016 alkaen 67,90 €/MWh.