Pääsivu  /   Ajankohtaista  /   Liity verkkoon  /   Kaukolämmön hinnasto  /   Ota yhteyttä


Lämmönjakelun häiriötilanteissa voit ottaa yhteyttä päivystysnumeroon: 0800 90990

Tällä sivulla ilmoitamme kaukolämpöön ja lämmöntuotantoon liittyvistä ajankohtaisista asioista.

1.6.2020

Joutsan Lämpö Oy:n toimitusjohtaja vaihtuu 1.6.2020. Yhtiön hallitus on kokouksessaan 27.5.2020 valinnut toimitusjohtajaksi DI, KTM, eMBA Markus Tykkyläisen. Markus Tykkyläinen toimii Suur-Savon Sähkö Oy:n toimitusjohtajana ja hoitaa Joutsan Lämmön toimitusjohtajan tehtävää oman toimensa ohella.

Toimitusjohtaja Markus Tykkyläisellä on vahva ja monipuolinen osaaminen ja kokemus yhdyskunnan perusinfrastruktuuriliiketoimintojen uudistamisessa. Hänellä on vahva energiatoimialan teknologioiden ja markkinoiden tuntemus. Markus Tykkyläisellä on kokemusta uusien teknologioiden kaupallistamisesta ja onnistuneesta toimialat ylittävästä strategisesta johtamisesta.

7.6.2017

Biolämpölaitoksen laajennusprojekti etenee suunnitelmien mukaisesti. Maanrakennus- ja perustustyöt ovat valmistuneet ja päälaitteiden asennustyöt aloitetettu. Uusi 4 MW kattila ja 30 m korkea savupiippu nostettiin paikoilleen 6.6.2017.

      

22.3.2016

Kuluva vuosi 2016 on Joutsan Lämpö Oy:n 40. toimintavuosi.

Vuoden 2015 aikana saavutettiin biolämpökeskuksella hyvä ja luotettava käytettävyys. Kesä- ja syksyajan polttoaineena käytettiin paikallista metsäpolttoainetta, ja talvikauden polttoaineena hyvälaatuista rankahaketta. Uusi tekstiilityyppinen savukaasusuodatin on toiminut tehokkaasti, eikä hiukkaspäästöjä ole päässyt ympäristöön. Paikallisia metsäbiopolttoaineita käytettiin yhteensä 16030 MWh (2014, 17335 MWh). Kaikista polttoaineista 93% oli biopolttoaineita (2014, 91%).

Tilikauden 2015 liikevaihto oli 1 004 4200,- euroa ja tilikauden voitto runsaat 117 000,- euroa.

Tammikuussa 2016 saatiin käyttöön polttoaineiden vastaanotto ja – varastohalli, tämä vähentää entisestään alueen pölypäästöjä.

Vuoden 2017 aikana yhtiö uusii käytössään olevan biolämpölaitoksen. Investoinnin arvo tulee olemaan runsaat 2,5 M€.

Uudesta laitoshankkeesta järjestetään tiedotustilaisuus Joutsassa 18.4

26.2.2016

Uuden biolämpökeskuksen suunnitelu etenee. Talven aikana on tehty laitoksen luvitukseen liittyviä selvityksiä ympäristöviranomaiselle sekä aloitettu alustavat keskustelut mahdollisten laitostoimittajien kanssa. Lopullinen hankepäätös tullaan tekemään kun kaikki luvitukseen liittyvät asiat ovat hoidettu ja lopullinen kustannusarvio selvillä.

2.12.2015

Kaukolämmön hinta laskee 1.1.2016 alkaen. Uusi kaukolämmön energiahinta on 67,90 €/MWh

11.2.2015

Kaukolämmön hinta laskee 1.4.2015 alkaen. Tarkemmat tiedot hintamuutoksesta löydät oheisesta linkistä.

JO enegiahinta 1_4_2015

16.12.2014

Peltolan biolämpökeskuksen piipun savusolat on nuohottu. Savusolat nuohottiin hiukkaspäästöriskin poistamiseksi. Alla kuvat piipusta ennen ja jälkeen nuohouksen.

Piippu ennen nuohousta.

Piippu ennen nuohousta.

Piippu nuohouksen jälkeen.

Piippu nuohouksen jälkeen.

TUOTANTOUUTISIA

Vuonna 2014 90 % kaukolämmöstä on tuotettu paikallisella metsähakkeella. Öljyä on tarvittu vain 10 %.

UUSI BIOLÄMPÖKESKUS SUUNNITTEILLA

Joutsan Lämpö Oy suunnittelee uuden biolämpökeskuksen rakentamista. Suunnittelun alkuvaiheessa selvitetään keskuksen sijaintipaikka ja määritetään tarkemmin biokattilan teho. Uudesta biokattilasta on tarkoitus tehdä nykyisiä hieman suurempi, jotta biopolttoaineiden osuutta kaukolämmöntuotannossa voidaan edelleen lisätä. Aikataulutavoitteena on saada uusi lämpökeskus käyttöön vuoden 2018 alkupuolella.